Local Restaurants in town


Apsara
Add: 222 Trần Phú Street
Tel: +84 511 3561 409

Madame Lan restaurant
Add: 4 Bach Dang Street
Tel : +84 511 3616 226

4 You

Add: 113-2-4 Nguyễn Chí Thanh Street

Kim Đô restaurant
Add: 180 Trần Phú Street
Tel: +84 511 3821 846

Âu Lạc Việt (Trúc Lâm Viên clay-pot-rice)
Add: 25 Yên Bái Street
Tel: +84 511 3849 969

Trúc Lâm Viên café & restaurant
Add: 8 Trần Quý Cáp Street
Tel: +84 511 3582 428 - 2242 587

Noodles "Phở" 24 restaurant
Add: 41 Nguyễn Văn Linh Street
Tel: +84 511 3584 035 
Add: 90 Trần Quốc Toản Street
Tel: +84 511 3843 777

Không Gian Xưa restaurant
Add: 402 -404 Điện Biên Phủ Street
Tel: +84 511 3760 999
Email: sales@samdigroup.com
Website:www.samdigroup.com

Phố Biển restaurant

Add: 231 Nguyễn Tất Thành Street
Tel: +84 511 3530 955

Dong Duong restaurant
Add: 18 Tran Phu Street
Tel: +84 511 3889 689

(Danang Beach Hotel)"Clay-pot-rice" 3 Cá Bống restaurant
Add: 112 Nguyen Tri Phuong Street

Nhà Đỏ "clay-pot-rice" restaurant

Add: Nguyen Tri Phuong Street

Vip Vườn restaurant
Add: 34 Nguyen Huu Tho Street

N& M
Add: Plot A2 16.4 Đảo Xanh villa zone

Phì Lũ 3
Add: September 2nd Street

Sao Đỏ
Add: 50 Bạch Đằng Street
Tel: +84 511 3817 194

Trần 3
Add: 300 Hải Phòng Street

Guitar
Add: Plot K19 Trần Hưng Đạo Street

Kim

Add: 48 Yên Bái Street
Tel: +84 511 3827 606

Trúc Lâm Viên Café & Restaurant
Add: 37 Lê Đình Dương Street
Tel: +84 511 3582 428

Vietnamese Home restaurant
Add: Bach Dang Street
Tel: +84 511 3537 831

Kingdon restaurant
Add:26 Quang Trung Street

khach-san-da-nang-nha-hang-apsaradanang-beach-hotel-madame-lan-restaurant


danang-beach-hotel-khong-gian-xua-restaurant
Comments